Şartlar ve koşullar

Bu şartlar ve koşullar, bu web sitesini kullanımınızı yönetir; Bu web sitesini kullanarak, bu hüküm ve koşulları eksiksiz ve kayıtsız şartsız kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm ve koşulları veya bu hüküm ve koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız. Bu web sitesini kullanmak için en az 18 [on sekiz] yaşında olmalısınız. Bu web sitesini kullanarak ve bu hüküm ve koşulları kabul ederek, en az 18 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan etmektesiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya Hizmet Koşullarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle buradan iletişime geçmekten çekinmeyin .

Web sitesini kullanma lisansı

Aksi belirtilmedikçe, hostingadvice.net ve/veya lisans verenleri, bu web sitesinde yayınlanan fikri mülkiyet haklarına ve hostingadvice.net’de kullanılan materyallere sahiptir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır. Aşağıda ve bu hüküm ve koşulların başka yerlerinde belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, kendi kişisel kullanımınız için web sitesindeki sayfaları, dosyaları veya diğer içerikleri görüntüleyebilir, yalnızca önbelleğe alma amacıyla indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Yapmamalısın:

 • bu web sitesindeki materyalleri ne basılı ne de dijital ortamda veya belgelerde yeniden yayınlamayın (başka bir web sitesinde yeniden yayınlama dahil);
 • web sitesinden malzeme satmak, kiralamak veya alt lisans vermek;
 • web sitesindeki herhangi bir materyali herkese açık olarak göstermek;
 • Bu web sitesindeki materyali ticari bir amaçla çoğaltmak, çoğaltmak, kopyalamak veya başka bir şekilde kullanmak;
 • web sitesindeki herhangi bir materyali düzenlemek veya başka şekilde değiştirmek;
 • bu web sitesindeki materyali yeniden dağıtmak – özellikle ve açıkça yeniden dağıtım için kullanıma sunulan içerik hariç; veya
 • bu web sitesinin herhangi bir bölümünü iframe’ler veya ekran koruyucular kullanarak yeniden yayınlamak veya çoğaltmak.

İçeriğin yeniden dağıtım için özel olarak sağlandığı durumlarda, yalnızca kuruluşunuz içinde yeniden dağıtılabilir.

Kabul edilebilir kullanım

Bu web sitesini, web sitesine zarar verecek veya verebilecek veya HostingAdvice.net’in kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini bozacak şekilde veya yasa dışı, yasa dışı, hileli veya zararlı herhangi bir şekilde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanmamalısınız. herhangi bir yasa dışı, yasa dışı, hileli veya zararlı amaç veya faaliyet. Bu web sitesini herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş kaydedici, rootkit içeren (veya bunlarla bağlantılı) herhangi bir materyali kopyalamak, depolamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız. veya diğer kötü amaçlı bilgisayar yazılımları. HostingAdvice.net’in açık yazılı izni olmadan bu web sitesinde veya bu web sitesiyle ilgili herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmemelisiniz. Bu içerir:

 • kazıma
 • veri madenciliği
 • veri çıkarma
 • veri toplama
 • ‘çerçeveleme’ (iframe’ler)
 • ‘dönme’ makalesi

Bu web sitesini veya herhangi bir bölümünü, istenmeyen ticari iletişimleri iletmek veya göndermek için kullanmamalısınız. HostingAdvice.net’in açık yazılı izni olmadan bu web sitesini pazarlama ile ilgili herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

Kısıtlı erişim

Bu web sitesinin belirli alanlarına erişim kısıtlanmıştır. HostingAdvice.net, bu web sitesinin belirli alanlarına veya kendi takdirimize bağlı olarak bu web sitesinin tamamına erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar. HostingAdvice.net bu politikayı haber vermeksizin değiştirebilir veya değiştirebilir. HostingAdvice.net , bu web sitesinin veya diğer içerik veya hizmetlerin kısıtlı alanlarına erişmenizi sağlamak için size bir kullanıcı kimliği ve şifre sağlarsa, kullanıcı kimliğinin ve şifrenin gizli tutulduğundan emin olmalısınız. Parolanız ve kullanıcı kimliği güvenliğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. HostingAdvice.net , Kullanıcı Kimliğinizi ve şifrenizi HostingAdvice.net’in takdirine bağlı olarak önceden haber vermeksizin veya açıklama yapmaksızın devre dışı bırakabilir.

Kullanıcı içeriği

Bu hüküm ve koşullarda, “kullanıcı içeriğiniz”, bu web sitesine her ne amaçla olursa olsun gönderdiğiniz materyal (metin, resim, sesli materyal, video materyali ve görsel-işitsel materyal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) anlamına gelir. HostingAdvice.net’e kullanıcı içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans veriyorsunuz. Ayrıca HostingAdvice.net’e bu hakların alt lisansını verme ve bu hakların ihlali için dava açma hakkı veriyorsunuz. Kullanıcı içeriğiniz yasa dışı veya yasa dışı olmamalı, herhangi bir üçüncü şahsın yasal haklarını ihlal etmemelidir ve size, HostingAdvice.net’e veya bir üçüncü şahsa (her durumda geçerli herhangi bir yasaya göre) karşı yasal işlem yapılmasına yol açmamalıdır. . Web sitesine, herhangi bir tehdit veya fiili yasal işlem veya benzer bir şikayete konu olan veya daha önce maruz kalmış herhangi bir kullanıcı içeriği göndermemelisiniz. HostingAdvice.net , bu web sitesine gönderilen veya HostingAdvice.net sunucularında depolanan veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan herhangi bir materyali düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. HostingAdvice.net’in bu şartlar ve koşullar altındaki kullanıcı içeriğine ilişkin hakları, HostingAdvice.net bu tür içeriğin bu web sitesine gönderilmesini veya bu web sitesinde yayınlanmasını izlemeyi taahhüt etmez. veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan. HostingAdvice.net’İn bu şartlar ve koşullar altındaki kullanıcı içeriğine ilişkin hakları, HostingAdvice.net bu tür içeriğin bu web sitesine gönderilmesini veya bu web sitesinde yayınlanmasını izlemeyi taahhüt etmez. veya bu web sitesinde barındırılan veya yayınlanan. HostingAdvice.net’İn bu şartlar ve koşullar altındaki kullanıcı içeriğine ilişkin hakları, HostingAdvice.net bu tür içeriğin bu web sitesine gönderilmesini veya bu web sitesinde yayınlanmasını izlemeyi taahhüt etmez.

garanti yok

Bu web sitesi, açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. HostingAdvice.net, bu web sitesi veya bu web sitesinde sağlanan bilgi ve materyallerle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Yukarıdaki paragrafın genelliğine halel getirmeksizin, HostingAdvice.net şunları garanti etmez:

 • bu web sitesi sürekli olarak mevcut olacak veya hiç mevcut olacak; veya
 • bu web sitesindeki bilgiler eksiksiz, doğru, doğrudur veya yanıltıcı değildir.

Bu web sitesindeki hiçbir şey profesyonel tavsiyenin yerine geçmez veya onun yerine geçmesi amaçlanmamıştır. Herhangi bir yasal, finansal, tıbbi veya diğer kişisel konu ile ilgili tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun bir uzmana danışmalısınız.

Yükümlülük Sınırlamaları

HostingAdvice.net, bu web sitesinin içeriği, kullanımı veya başka bir şekilde bağlantılı olarak size karşı (iletişim kanunu, haksız fiil kanunu veya başka bir şekilde) sorumlu olmayacaktır:

 • herhangi bir doğrudan kayıp için web sitesinin ücretsiz olarak sağlandığı ölçüde;
 • herhangi bir dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp için; veya
 • herhangi bir iş kaybı, gelir kaybı, gelir, kar veya beklenen tasarruf, sözleşme veya iş ilişkisi kaybı, itibar veya iyi niyet kaybı veya bilgi veya veri kaybı veya bozulması için.

Bu sorumluluk sınırlamaları, HostingAdvice.net’e potansiyel kayıp konusunda açıkça bilgi verilmiş olsa bile geçerlidir.

istisnalar

Bu web sitesindeki sorumluluk reddinde yer alan hiçbir şey, hariç tutmanın veya sınırlamanın yasa dışı olacağına dair yasalarca ima edilen herhangi bir garantiyi hariç tutmayacak veya sınırlamayacaktır ve bu web sitesindeki sorumluluk reddi beyanındaki hiçbir şey, Digital Brands Inc.’in aşağıdakilerle ilgili sorumluluğunu hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır:

 • HostingAdvice.net’in veya acentelerinin, çalışanlarının veya hissedarlarının/sahiplerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma;
 • HostingAdvice.net adına dolandırıcılık veya dolandırıcılık amaçlı yanlış beyan; veya
 • HostingAdvice.net’in sorumluluğunu hariç tutması veya sınırlaması veya hariç tutma veya sınırlamaya teşebbüs veya iddiasında bulunmasının yasa dışı veya yasa dışı olacağı her şey.

makullük

Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesindeki sorumluluk reddinde belirtilen sorumluluk istisnalarının ve sınırlamalarının makul olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bunların makul olmadığını düşünüyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Diğer partiler

Sınırlı sorumlu bir kuruluş olarak HostingAdvice.net’in görevlilerinin ve çalışanlarının kişisel sorumluluklarını sınırlamada menfaati olduğunu kabul ediyorsunuz. Web sitesiyle bağlantılı olarak uğradığınız kayıplarla ilgili olarak HostingAdvice.net görevlileri veya çalışanlarına karşı kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Yukarıdaki paragrafa halel getirmeksizin, bu web sitesi sorumluluk reddinde belirtilen garanti ve sorumluluk sınırlamalarının HostingAdvice.net’in memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, yan kuruluşlarını, haleflerini, atamalarını ve alt yüklenicilerini ve ayrıca HostingAdvice.net’in koruyacağını kabul edersiniz. .

Uygulanamaz hükümler

Bu web sitesi sorumluluk reddinin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara göre uygulanamaz olması veya bulunması halinde, bu, bu web sitesi sorumluluk reddinin diğer hükümlerinin uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Tazminat

İşbu belge ile HostingAdvice.net’in tazmin etmekte ve HostingAdvice.net’in herhangi bir kayıp, hasar, maliyet, yükümlülük ve harcamaya karşı tazmin etmeyi taahhüt etmektesiniz (hukuki masraflar ve HostingAdvice.net tarafından bir talebin veya bir talebin yerine getirilmesi için üçüncü bir tarafa ödenen tutarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). Bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünün tarafınızca ihlal edilmesinden veya bu şartların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinize dair herhangi bir iddiadan kaynaklanan HostingAdvice.net tarafından maruz kalınan veya maruz kalınan HostingAdvice.net hukuk danışmanlarının tavsiyesi üzerine anlaşmazlık ve koşullar.

Bu hüküm ve koşulların ihlali

HostingAdvice.net’in bu hüküm ve koşullar kapsamındaki diğer haklarına halel getirmeksizin, bu hüküm ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz halinde, HostingAdvice.net, ihlalle başa çıkmak için HostingAdvice.net’in uygun göreceği eylemlere başvurabilir, buna erişiminizi askıya almak da dahildir. web sitesine erişiminizi yasaklamak, IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişimini engellemek, web sitesine erişiminizi engellemelerini istemek için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçmek ve/veya aleyhinize dava açmak.

varyasyon

HostingAdvice.net zaman zaman bu hüküm ve koşulları revize edebilir. Revize edilmiş şartlar ve koşullar, bu web sitesinin kullanımı için revize edilmiş hüküm ve koşulların bu web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Güncel sürüme aşina olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

Atama

HostingAdvice.net bu şartlar ve koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini size bildirmeden veya sizin onayınızı almadan devredebilir, alt sözleşme yapabilir veya başka bir şekilde işlem yapabilir. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devredemez, alt sözleşme yapamaz veya başka bir şekilde işlem yapamazsınız.

Bölünebilirlik

Bu hüküm ve koşulların bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya başka bir yetkili makam tarafından hukuka aykırı ve/veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kanuna aykırı ve/veya uygulanamaz herhangi bir hükmün bir kısmının silinmesi halinde yasal veya uygulanabilir olması halinde, o kısım silinmiş sayılacak ve hükmün geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tüm anlaşma

Bu şartlar ve koşullar, HostingAdvice.net’in Gizlilik Politikası ile birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak siz ve HostingAdvice.net arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak önceki tüm anlaşmaların yerine geçer.

Hukuk ve yargı

Bu hüküm ve koşullar ABD FLORIDA yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve bu hüküm ve koşullarla ilgili tüm anlaşmazlıklar ABD FLORIDA mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. HostingAdvice.net’in tamamı, kayıtlı adresi 15 SE 1st Ave Suite B Gainesville, FL 32601 olan bir FLORIDA şirketi olan Digital Brands Inc.’e aittir.